Writing

Inspiring and educating women to ask for what they want so they can tap into their full potential – at work and in life.

Salary Negotiations
– the do’s and don’ts

(In Dutch Only)Featured in Financieel DagbladSalarisonderhandelingen: de do’s-and-don’ts De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Dat maakt het voor nieuwe werknemers makkelijker eisen te stellen aan het loon en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar hoe pak je dat aan?...

THIS IS YOUR INVITATION

Learn how to get the career and salary you've been dreaming of

© Women In Negotiation 2019   |   Website by The Good Alliance