Writing

Inspiring and educating women to ask for what they want so they can tap into their full potential – at work and in life.

More Full-time jobs will not break the glass ceiling

Rabobank-econome Barbara Baarsma pleitte onlangs in het Financieele Dagblad voor het verhogen van het aantal voltijdsbanen voor vrouwen. Zij ziet hierin de oplossing voor het tekort aan vrouwen in de (sub)top van het zakenleven, een alternatief voor quota. Hoe meer vrouwen fulltime werken, hoe meer er doorstromen naar de top, is het idee.

© Women In Negotiation 2019   |   Website by The Good Alliance