As featured in

Financieel Dagblad

More Full-time jobs will not break the glass ceiling

Rabobank-econome Barbara Baarsma pleitte onlangs in het Financieele Dagblad voor het verhogen van het aantal voltijdsbanen voor vrouwen. Zij ziet hierin de oplossing voor het tekort aan vrouwen in de (sub)top van het zakenleven, een alternatief voor quota. Hoe meer vrouwen fulltime werken, hoe meer er doorstromen naar de top, is het idee.

This is your invitation...

The 5 Mindset Shifts My Clients Use To Find A Job They Love AND

Double Their Salaries

© Women In Negotiation 2019   |   Website by The Good Alliance