As featured in

Financieel Dagblad

More Full-time jobs will not break the glass ceiling

Rabobank-econome Barbara Baarsma pleitte onlangs in het Financieele Dagblad voor het verhogen van het aantal voltijdsbanen voor vrouwen. Zij ziet hierin de oplossing voor het tekort aan vrouwen in de (sub)top van het zakenleven, een alternatief voor quota. Hoe meer vrouwen fulltime werken, hoe meer er doorstromen naar de top, is het idee.

This is your invitation...

The Five Simple Mindset Shifts Smart Career Women Use to Negotiate Promotions and Salary Raises of 49%

© Women In Negotiation 2023   |   Website by The Good Alliance