More Full-time jobs will not break the glass ceiling

(In Dutch Only)

Featured in Financieel Dagblad

Rabobank-econome Barbara Baarsma pleitte onlangs in het Financieele Dagblad voor het verhogen van het aantal voltijdsbanen voor vrouwen. Zij ziet hierin de oplossing voor het tekort aan vrouwen in de (sub)top van het zakenleven, een alternatief voor quota. Hoe meer vrouwen fulltime werken, hoe meer er doorstromen naar de top, is het idee.

Haar voorstel meer vrouwen richting veeleisende voltijsbanen te duwen, zal in veel gevallen niet het gewenste effect hebben. Fulltime werken biedt geen garantie tot promotie naar de (sub)top. Om als managementmateriaal gezien te worden, moet je niet alleen uren draaien maar — vooral — je meerwaarde kunnen communiceren.

Juist dát vinden veel vrouwen moeilijk. Waar mannen op jonge leeftijd wordt geleerd hun successen te benoemen en leiderschap te tonen, wordt dit gedrag bij vrouwen afgekeurd. Vrouwen dienen hun aandacht op hun omgeving te richten en vooral niet op zichzelf. Daarom is het voor veel vrouwen nog altijd lastig dit soort carrièrebepalende gesprekken effectief te voeren. Daarnaast laten ze vaak na goede arbeidsvoorwaarden uit te onderhandelen, die hen in staat zouden stellen carrière te maken op hún manier.

Wij zien daarom meer heil in het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden om effectief te kunnen onderhandelen. Wanneer vrouwen hun aangeboren communicatievaardigheden leren inzetten voor zichzelf, is de top onder handbereik. Dan komt er bij hen namelijk een ongelofelijke energie, inspiratie en motivatie vrij — meer dan genoeg om door dat glazen plafond heen te breken.

Elske Doets, ondernemer en Zakenvrouw van het Jaar 2017, en Wies Bratby, oprichter van Women In Negotiation, zijn fellow aan het DeWitt Institute for Advanced Negotiations.

https://fd.nl/opinie/1266587/meer-voltijdsbanen-zullen-het-glazen-plafond-niet-doorbreken

This is your invitation...

The Five Simple Mindset Shifts Smart Career Women Use To Negotiate New Roles, Promotions & Salary Raises Of - On Average - 93%

© Women In Negotiation 2023   |   Website by Vida Virtual Support